Albion

Paladin: Briton / Highlander / Avalonian / Saracen

Scout: Briton / Highlander / Inconnu / Saracen

Theurgist: Briton / Avalonian / Half-Ogre

Wizard: Briton / Avalonian / Half-Ogre

Infiltrator:
Briton / Inconnu / Saracen

Mercenary:
Briton / Highlander / Inconnu / Avalonian / Saracen / Half-Ogre

Cabalist: Briton / Inconnu / Avalonian / Saracen / Half-Ogre

Armsman: Briton / Highlander / Inconnu / Saracen / Half-Ogre

Minstrel: Briton / Highlander / Saracen

Cleric: Briton / Highlander / Avalonian

Sorcerer: Briton / Inconnu / Avalonian / Saracen / Half-Ogre

Necromancer: Briton / Inconnu / Saracen

Reaver: Briton / Inconnu / Saracen

Friar: Briton

——————————————————————————————————————————-

Hibernia

Blademaster: Celt / Elf / Firbolg / Shar

Champion: Celt / Elf / Lurikeen / Shar

Druid: Celt / Sylvan / Firbolg

Animist: Celt / Sylvan / Firbolg

Mentalist: Celt / Elf / Lurikeen / Shar

Hero: Celt / Sylvan / Firbolg / Lurikeen / Shar

Warden: Celt / Sylvan / Firbolg

Bard: Celt / Firbolg

Ranger: Celt / Elf / Lurikeen / Shar

Valewalker: Celt / Sylvan / Firbolg

Enchanter: Elf / Lurikeen

Nightshade: Elf / Lurikeen

Eldritch: Elf / Lurikeen

——————————————————————————————————————————-

Midgard

Thane: Norseman / Dwarf / Troll / Frostalf

Shadowblade: Norseman / Valkyn / Kobold

Hunter: Norseman / Dwarf / Valkyn / Kobold

Spiritmaster: Norseman / Kobold / Frostalf

Runemaster:
Norseman / Dwarf / Kobold / Frostalf

Berserker: Norseman / Dwarf / Valkyn / Troll

Warrior: Norseman / Dwarf / Valkyn / Troll / Kobold

Skald: Norseman / Dwarf / Troll / Kobold

Healer: Norseman / Dwarf / Frostalf

Savage: Norseman / Dwarf / Valkyn / Troll / Kobold

Bonedancer: Valkyn / Troll / Kobold

Shaman: Troll / Kobold / Frostalf